added new/continue session logic

master
Kostanjevec 2022-06-15 02:06:59 +02:00
parent 8d35158fc7
commit 4ea8f1ef8e
1 changed files with 10 additions and 3 deletions

13
menu.py
View File

@ -12,6 +12,7 @@ bp = Blueprint('menu', __name__, url_prefix='/menu')
@bp.route("/", methods=("GET", "POST"))
def index():
deck_status = []
dbsession = get_session()
if 'user_id' not in session:
return login()
@ -19,15 +20,21 @@ def index():
if 'user_id' in session:
user_id = session['user_id']
username = session['username']
print(username)
old_deck = dbsession.query(Deck).filter(Deck.completed == 0, Deck.owner_id == user_id).all()
if old_deck != []:
deck_status = "old"
if request.method == "POST":
action = request.form.get("menu", False) #internetna rešitev, nevem kako, ampak dela, tj. dobi info iz meni buttonov
print(action)
if action == "new_session":
# @TODO tu bi moral preveriti če je kak unfinished deck, potem bi pisalo continiue, namesto new
old_deck = dbsession.query(Deck).filter(Deck.completed == 0, Deck.owner_id == user_id).all()
if old_deck != []:
return redirect(url_for("deck"))
#preverimo če so sploh karte v collectionu
print("userID", user_id)
c = dbsession.query(Card).filter(Card.owner_id == user_id).all()
@ -65,4 +72,4 @@ def index():
pass
return render_template("menu/menu.html", username=username)
return render_template("menu/menu.html", username=username, deck_status=deck_status)